Home > Ondernemen > Flex B.V. > Kapitaalvermindering B.V.

Kapitaalvermindering B.V.

Per 1 oktober 2012 is de minimumkapitaal-eis van de B.V. komen te vervallen

Met ingang van 1 oktober 2012 is door de invoering van de nieuwe wetgeving inzake de Flex B.V. de minimumkapitaal-eis voor de B.V. van € 18.000,00 komen te vervallen.

Verlaag uw rekening-courant zonder betaling dividendbelasting

Nu de minimum-kapitaaleis van € 18.000,00 is komen te vervallen kan bijvoorbeeld € 17.999,00 aan de aandeelhouder worden terugbetaald (zonder betaling van dividendbelasting).

Met die terugbetaling kan de aandeelhouder bijvoorbeeld diens rekening-courant schuld aan de B.V. verminderen (d.m.v. deze verrekening).

Uitvoering kapitaalvermindering van uw B.V.

De terugbetaling van gestort aandelenkapitaal kan geschieden door vermindering van de nominale waarde van aandelen middels een statutenwijziging en terugbetaling van die vermindering aan de aandeelhouder.

Krachtens de nieuwe flexibele wetgeving is de procedure voor deze kapitaalvermindering sterk vereenvoudigd, hetgeen tijd, geld en formaliteiten scheelt.

Informeer naar uw mogelijkheden

Bent u benieuwd of JHD Notarissen de methode van kapitaalvermindering op uw BV kan toepassen?

Neem dan direct contact met ons op via 079 353 91 11 of vul het formulier op deze pagina in.

Contactpersonen:

Ronald Krol, Arnout van de Beek en Frank Verbeek

Eenvoudig 18.000 euro uit uw B.V. halen

JHD Notarissen verzorgt de kapitaalvermindering door:

  1. Het opstellen van het AvA besluit strekkende tot de kapitaalsvermindering en de statutenwijziging. In dit AvA besluit wordt voorts de verrekening met de rekening-courant schuld van de DGA opgenomen.
  2. Het opstellen van de goedkeuringsverklaring van de directie.
  3. Het opstellen van de akte waarin de wijzigingen worden doorgevoerd: akte van statutenwijziging.
  4. Het opstellen van de doorlopende tekst van de statuten na doorvoering van de wijzigingen.
  5. Aanpassing van het aandeelhoudersregister.

Meer weten?

Lees de bijlage voor meer gedetailleerde informatie en neem direct contact op met JHD Notarissen via onderstaand formulier of bel 079 353 91 11.

Stel vrijblijvend uw vraag, wij helpen graag.

Bedrijfsnaam:
Naam:*
Telefoonnummer:*
E-mail:*
Reactie:*
* = verplicht veld