Home > Ondernemen

Ondernemen

Een eigen bedrijf starten of een onderneming overnemen?

Bent u voornemens een nieuwe onderneming te starten of een bestaande onderneming over te nemen? Wij helpen u de zaken zodanig te regelen, dat de te nemen risico’s zoveel als mogelijk beperkt worden en wijzen u graag de weg in de keuze voor een geschikte rechtsvorm voor uw onderneming.

Contactpersonen

Hans Doorduyn, Matthieu Kroese, Ronald Krol en Arnout van de Beek.